Regulamin

Regulamin sklepu internetowego graffiti-wielun.pl

Spis treści

 1. Warunki ogólne
 2. Definicje
 3. Kontakt ze sprzedawcą
 4. Zasady działania sklepu internetowego i przedmiot sprzedaży
 5. Zasady korzystania ze sklepu internetowego graffiti-wielun.pl
 6. Zakupy w sklepie, zawarcie umowy, realizacja zleceń
 7. Pliki graficzne, weryfikacja plików
 8. Płatności
 9. Realizacja zamówienia, terminy realizacji i terminy dostawy produktu
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Wyjątki od odstąpienia od umowy
 12. Reklamacje
 13. Odpowiedzialność odszkodowawcza
 14. Dane osobowe
 15. Zastrzeżenia
 16. Postanowienia końcowe

1§ Warunki ogólne

Regulamin Sklepu internetowego www.graffiti-wielun.pl określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego www.graffiti-wielun.pl. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego www.graffiti-wielun.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2§ Definicje

 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 • Produkt – dostępna w sklepie internetowym graffiti-wielun.pl rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Sklep – sklep internetowy graffiti-wielun.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www. graffiti-wielun.pl
 • Sprzedawca – MICHAŁ LICHACY, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAFFITI Michał Lichacy, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 4990410850 , nr REGON 100701484, ul. Głowackiego 8, 98-300 Wieluń.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego graffiti-wielun.pl
 • Specyfikacja produktu – właściwości Produktu dostępnego w sklepie internetowym www.graffiti-wielun.pl, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 • Pliki graficzne – projekt przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt powinien zostać przesłany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia poprzez opcję „Wgraj plik”. Weryfikacja plików – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych.

3§ Kontakt ze sprzedawcą

4§ Zasady działania sklepu internetowego i przedmiot sprzedaży

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

5§ Zasady korzystania ze sklepu internetowego www.graffiti-wielun.pl

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.graffiti-wielun.pl, możliwe jest po założeniu konta i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać indywidualny login i hasło. Rejestracja jest dobrowolna. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów. Przekazane w niej dane osobowe są przetwarzane przez sklep internetowy zgodnie z zasadami Polityki Prywatności sklepu internetowego graffiti-wielun.pl. Założenie konta w w sklepie internetowym www.graffiti-wielun.pl, jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem go. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT ze stawką zgodną z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej, a o jej gotowości informuje Klienta poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen zamieszczonych w sklepie internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia oraz do udzielania rabatu wg własnego uznania.

6§ Zakupy w sklepie, zawarcie umowy, realizacja zleceń

Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta. Rejestracja i przenoszenie zleceń do dalszej realizacji wykonywane są wyłącznie przez pracowników Sklepu w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami BRUTTO z Vat w wysokości 23%. Ceny produktów podana jest w złotych polskich. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia w sklepie, dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 6 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie i akceptacja poprawnego pliku. Zawarcie Umowy Sprzedaży nastąpi po przyjęciu pliku do druku.

Dokonując zakupów w sklepie internetowym www.graffiti-wielun.pl, Kupujący składa zamówienie poprzez wybranie Produktu prezentowanego w Sklepie, oraz określenie samodzielnie dostępnych parametrów produktu. Następnie po zaznaczeniu [w niektórych przypadkach wpisaniu] wymaganego nakładu w podsumowaniu widoczny jest Produkt o wybranych parametrach, nakładzie oraz widoczne są informacje o terminie realizacji zamówienia oraz kosztów wybranego produktu [bez uwzględnienia kosztów dostawy].

Kupujący potwierdza zamówiony towar klikając dodaj do koszyka. Następnym etapem jest wgranie poprawnego pliku do druku. Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Sklepu graffiti-wielun.pl . Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu. W serwisie www.graffiti-wielun.pl dostępnych jest kilka opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Kupującego Produktu i wielkości pliku. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Sklep może odmówić realizacji zamówienia. Po wybraniu opcji wgraj plik, należy dodać pliki. O poprawności plików Klient zostanie od razu poinformowany odpowiednim komunikatem. Po wgraniu pliku należy nacisnąć przycisk zamknij. Następnie Kupujący po zweryfikowaniu poprawności zamówienia wraz z załączonym plikiem do druku, wybiera opcję przejdź dalej. W kolejnej zakładce Kupujący wypełnia dane do rozliczenia oraz adres wysyłkowy. Następnym krokiem jest metoda wysyłki. Kolejnym etapem jest wybór metody płatności. Po zaznaczeniu odpowiedniej formy płatności, Klient zostaje przekierowany do Podsumowania złożonego zamówienia, zawierającego: opis przedmiotu zamówienia, łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Sklep graffiti-wielun.pl będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub w przypadku gdy będzie to konieczne telefonicznie poprzez pracownika biura obsługi klienta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.

7§ Pliki graficzne, weryfikacja plików

Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Sklepu graffiti-wielun.pl . Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu. W serwisie www. graffiti-wielun.pl dostępnych jest kilka opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Kupującego Produktu i wielkości pliku. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Sklep może odmówić realizacji zamówienia.

Akceptacja plików odrzuconych [o których Klient zostaje poinformowany odpowiednim komunikatem] powoduje zaakceptowanie przez Kupującego pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę i pomimo takiego wskazania zaakceptowanych przez Kupującego błędów technicznych.

8§ Płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego zwykłym przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy lub za pośrednictwem platformy płatniczej PayU. Sprzedawca ma prawo przyznać dodatkowe formy płatności. Sprzedawca nie ma wpływu na opóźnienia wynikające z przekazywania środków z serwisów obsługujących płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą oraz automatyczne anulowanie zamówienia. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu.

9§ Realizacja zamówienia, terminy realizacji i terminy dostawy produktu

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Sklep graffiti-wielun.pl nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików. Sklep gwarantuje jakość określoną w specyfikacjach produktu zamieszczonych opisie produktu. Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:

Przy gramaturach powyżej 150 g dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i efekt taki nie jest traktowany jako wada ani błąd Drukarni. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, z pęcherzami itp. Dopuszczalne odchylenia wynikające ze specyfiki działania maszyn produkcyjnych:

 1. cięcie arkusza na pojedyncze użytki – tolerancja przesunięcia do 1,5 mm;
 2. falcowanie lub bigowanie – tolerancja przesunięcia od wskazanego miejsca łamu/bigu 1 mm;
 3. perforacja – tolerancja przesunięcia od linii perforującej 1 mm;
 4. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm;
 5. różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej;
 6. przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 0,5 mm;
 7. tłoczenie – tolerancja do 1 mm przy efekcie końcowym;
 8. hotstamping – tolerancja do 1 mm przy efekcie końcowym.

co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę. Sklep graffiti-wielun.pl nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez Klienta i opatrzony pieczęcią Sprzedawcy oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są wyłącznie jako pełne arkusze drukarskie.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność za pośrednictwem platformy płatniczej za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. W przypadku wybrania płatności tradycyjnego, Sprzedawca przystąpi do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty. Przez termin realizacji rozumiemy maksymalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia przez drukarnię. Wysyłka następuje w dniu roboczym wskazanym przez system. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Sklepu graffiti-wielun.pl w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 3 dni robocze. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę. Jeśli termin realizacji zlecenia jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia, Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie Sklepu graffiti-wielun.pl .

Doręczenie produktu do Klienta jest odpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Doręczenie zamówień odbywa się za pomocą firm kurierskich, chyba że strony postanowią inaczej. Zamówienia w zależności od gabarytów są wysyłane w paczkach lub na paletach. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia. Sprzedawca może dochodzić roszczeń z tytułu nieodebrania zamówienia. Doręczenie produktu do Klienta odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w krajach Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia w godzinach pracy Sklepu graffiti-wielun.pl . Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.

10§ Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 • zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Głowackiego 8, 98-300 Wieluń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

11§ Wyjątki od odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

12§ Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady

Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres sklep@graffiti-wielun.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie do 14 dni kalendarzowych. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13§ Odpowiedzialność odszkodowawcza

Sklep graffiti-wielun.pl wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku konsumentów, Sklep www.graffiti-wielun.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta regulaminu. Roszczenie odszkodowawcze w tym przypadku nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć wartości przedmiotowego zlecenia.

14§ Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

15§ Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

16§ Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy .

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w Sklepie Graffiti Michał Lichacy

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 14.02.2020r

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GRAFFITI Michał Lichacy ul. Głowackiego 8, 98-300 Wieluń

adres e-mail: sklep@graffiti-wielun.pl